Elf provincies verruimen regeling 'Asbest eraf, zonnepanelen erop'

De huidige Stimuleringsmaatregel ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ wordt door alle provincies verruimd en verlengd om het beoogde resultaat van vier miljoen vierkante meter asbestsanering te behalen. Dit hebben Gedeputeerde Staten van elf provincies besloten. Uitzondering hierop is de provincie Zuid-Holland. Daar besluiten Gedeputeerde Staten op 24 juni over de Stimuleringsmaatregel. Wanneer alle provincies positief hebben besloten, zal het Interprovinciaal Overleg (IPO) met het ministerie de voorgestelde aanpassingen bespreken. De Stimuleringsmaatregel is voortgekomen uit het convenant met voormalig staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu. Aanpassing van het convenant is nodig vanwege de voorgenomen verlenging van de aanvraagperiode van de Stimuleringsregeling en verbreding van de doelgroep. Naar verwachting kunnen vanaf 1 juli naast agrariërs ook voormalig agrarisch ondernemingen en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok gebruik maken van de aangepaste regeling.

De voorgenomen wijzigingen op een rij:
 

• Subsidie is verhoogd van drie naar vierenhalve euro per vierkante asbestdak.
• Minimum oppervlakte van vierhonderd is verlaagd naar tweehonderdvijftig vierkante meter te saneren asbestdak.
• Plaatsing van minimaal vijftien is verlaagd naar vijf kilowattpiek zonnepanelen.
• Maximale subsidiebedrag per aanvrager is verhoogd van vijfenzeventighonderd naar vijftienduizend euro
• De looptijd van de regeling is met een jaar verlengd. Aanvragen kan tot 1 september 2015.

Bron: Solar Magazine

Asbest zonnepanelen Overijssel

 

Afdrukken E-mail

Leerlingen diverse scholen ontdekken installatietechniek

Afgelopen week stond de ‘Technobiel’ van OTIB (Opleidingsfonds Technisch Installatiebedrijf) bij ons in Ommen, leerlingen van school de Maat, OBS Dennenkamp, De Schakel en Het Koleriet konden op deze dag kennis maken bij ons met het installatievak.

De Technobiel is een mobiele experimenteerruimte waarin leerlingen, die voor de keuze van vervolgonderwijs staan, op allerlei manieren van techniek kunnen proeven. Hoewel de leerlingen elke week techniek krijgen was dit een leerzame dag, ze waren allemaal erg enthousiast om op deze manier meer te leren over techniek.  

Technobiel Otib leerlingen

Technobiel Otib leerling

Afdrukken E-mail

Scholieren Vechtdal College ontdekken techniek

Afgelopen week hebben wij de Promodoetrailer van OTIB (Opleidingsfonds Technisch Installatiebedrijf) naar ons bedrijf gehaald. Alle VMBO leerlingen van het Vechtdal College Ommen konden hier kennis maken met installatietechnieken, ze mochten zelf een badkamer ontwerpen, een videoquiz doen en een beroepskeuzetest doen, na het bezoek van de Promodoetrailer kregen de leerlingen nog een rondleiding door ons bedrijf waar ze kennis konden maken met tal van nieuwe duurzame technieken.

Vechtdal College

School Ommen

Promodoetrailer installatietechniek

 

Afdrukken E-mail

Recycling van zonnepanelen: de cirkel gesloten

De markt voor zonnepanelen begint zich in Nederland nog maar net te ontwikkelen. Maar dat is geen reden om niet na te denken over wat er met de producten moet gebeuren aan het eind van de levenscyclus. Samen met onze leverancier Mijn Energiefabriek onderkennen wij onze verantwoordelijkheid en maken het daarom mogelijk om gebruikte zonnepanelen kosteloos te retourneren en zorgen ervoor dat ze via een goed georganiseerd circuit op de juiste plek terecht komen om gerecycled te worden. 

 PVCycle

Zonnepanelen zijn vervaardigd uit materialen die uitstekend hergebruikt kunnen worden: glas, aluminium en silicium. Deze materialen kunnen weer ingezet worden bij de productie van nieuwe zonnepanelen. Zo wordt voorkomen dat er afval ontstaat en wordt het gebruik van grondstoffen beperkt. Daarmee leveren zonnepanelen zelfs aan het einde van hun levenscyclus nog energie op en wordt de cirkel gesloten.

Afdrukken E-mail

Ommen bij de 15 best genoteerde zonnepanelen gemeentes

We kunnen trots zijn op de Gemeente Ommen, uit onderstaand rapport blijkt dat Ommen bij de 15 best genoteerde gemeentes zit als het gaat om het aantal zonnepanelen per inwoner! 

Medio februari 2014 werd er een update gegeven met spectaculaire nieuwe data uit het PIR register van de netbeheerders, zoals geïnventariseerd door de Klimaatmonitor databank van Rijkswaterstaat. Tijdens onze vakantie in september werd nog eenmaal door Netbeheer Nederland een nieuwe stand opgegeven van 106.998 geregistreerde installaties met een gezamenlijk vermogen van 455,007 MWp.

De nieuwe cijfers zijn spectaculair. Er is namelijk al 665,5 MWp vermogen aan PV-capaciteit geregistreerd in het PIR register. Die 665,5 MWp, dat moet benadrukt blijven worden, kan echter nog steeds niet de totale capaciteit in Nederland zijn (!), want er zijn veel installaties niet aangemeld / geregistreerd. ( bron: www.polderpv.nl)

15 beste gemeentes zonnepanelen

Afdrukken E-mail

Meer artikelen...