NEN-keuringen

nen
Als bedrijf wordt u waarschijnlijk regelmatig geconfronteerd met wetten en regels met betrekking tot uw elektrische installatie en apparatuur. Alleen al het oerwoud van Arbo-regels is ongekend. Wij gaan er in ieder geval van uit dat het binnen uw bedrijf niet anders is als bij alle andere bedrijven.

Wij willen een deel van deze zorgen bij u wegnemen. Installatietechniek Groen is onder andere gespecialiseerd in het uitvoeren van keuringen en inspecties conform de NEN3140 norm. Bovendien kunnen onze medewerkers u op dit gebied alle advies geven. En dat niet alleen: zij kunnen er natuurlijk voor zorgen dat alle onvolkomenheden uit de weg worden geruimd.

Want dat is natuurlijk ons sterke punt. Wij kunnen niet alleen inspecties uitvoeren van uw elektrische installaties, maar ook hebben wij de juist opgeleide medewerkers die alle eventuele aanpassingen kunnen verzorgen.
NEN 3140 keuring elektrische installatie’s

Iedere ondernemer heeft de beschikking over een elektrische installatie in zijn bedrijfspand. De Arbo-wet verplicht de werkgever om beleid te voeren dat erop gericht is een veilige situatie te waarborgen. Wij kunnen u behulpzaam zijn om aan alle regels te voldoen, en wat even belangrijk is: dit ook in de toekomst te blijven doen.

Het spreekt voor zich dat u zich tegenover de diverse instanties moet kunnen verantwoorden over de uitgevoerde inspectie. Denk hierbij aan arbeidsinspectie, gemeente, verzekering etc. Aan het einde van de inspectie ontvangt u een keuringsrapport met de bevindingen die uit de inspectie naar voren zijn gekomen.


nen1


Het keuringsrapport is een document waarin de bevindingen van de inspectie zijn opgenomen: meetwaarden, interpretaties van meetwaarden, conclusies en aanbevelingen.

Het rapport is echter geen statisch stuk papier. In het rapport staan namelijk de bevindingen van de inspectie. Er zal dus actie moeten volgen naar aanleiding van het rapport.

Het kan zijn dat uw installatie niet veilig blijkt te zijn. Worden er zaken aangetroffen welke ‘direct moeten worden verholpen i.v.m. veiligheid’, dan wordt de installatie als geheel afgekeurd. De knelpunten zullen terstond moeten worden opgelost, zodat de situatie weer veilig wordt.

Gelukkig zijn dergelijke ingrijpende maatregelen meestal niet nodig. Meer voor de hand ligt echter dat gedeeltes van de installatie niet in orde zijn, zeker bij een eerste inspectie. Ook zijn er gradaties in de mate waarin deze onderdelen onveilig zouden kunnen zijn.

Is er iets niet in orde met de verschillende regelgevingen, maar is er geen sprake van zeer ernstig gevaar, dan moeten deze onderdelen binnen een redelijke termijn worden aangepast.

Voordeel van een bedrijf als ons is dat wij alle eventuele tekortkomingen voor u kunnen verhelpen. Onze deskundige medewerkers kunnen elke aanpassing die nodig is, snel, efficiënt en tegen een voor u interessante prijs uitvoeren. Zo houdt u alles in een hand. U kunt dus gebruik maken van tientallen jaren ervaring op dit gebied. Al die tijd al staat service en kwaliteit hoog in ons vaandel.

 NEN 3140 keuring handgereedschappen

De eisen op het gebied van veiligheid van uw werknemers worden met de dag strenger wat uiteraard een goede zaak is. Veel bedrijven zijn al bezig met VCA-certificering of hebben dit papiertje al op zak. Een van de eisen in de Veiligheids Checklist Aannemers is dat de machinerie waar uw werknemers mee werken moet voldoen aan de eisen gesteld in de NEN 3140 norm. Daarbij komt ook nog dat er een goede administratie en registratie aanwezig moet zijn van uw machinepark. Om het op een meer populaire wijze te zeggen, alle apparaten waar werknemer
mee in aanraking komen en waaraan een stekker bevestigd is kunnen wij voor u keuren.
haspel   lasapparaat    looplamp1       zwerfkast1

Afdrukken E-mail