Bostheater Ommen draait film met hulp van zonnepanelen

In samenwerking met Staatsbosbeheer, de gemeente Ommen en installatietechniek Groen uit Ommen organiseert De Stichting Bostheater dit jaar een openluchtvoorstelling van ‘De Nieuwe Wildernis’.

De stroom die nodig is voor deze voorstelling wordt volledig opgewekt door de zon met zonnepanelen. Natuur is iets waar we samen heel zuinig op moeten zijn. En waar we met zijn allen van kunnen genieten.

 Bostheater Ommen

Website Bostheater Ommen

Afdrukken E-mail

Elf provincies verruimen regeling 'Asbest eraf, zonnepanelen erop'

De huidige Stimuleringsmaatregel ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ wordt door alle provincies verruimd en verlengd om het beoogde resultaat van vier miljoen vierkante meter asbestsanering te behalen. Dit hebben Gedeputeerde Staten van elf provincies besloten. Uitzondering hierop is de provincie Zuid-Holland. Daar besluiten Gedeputeerde Staten op 24 juni over de Stimuleringsmaatregel. Wanneer alle provincies positief hebben besloten, zal het Interprovinciaal Overleg (IPO) met het ministerie de voorgestelde aanpassingen bespreken. De Stimuleringsmaatregel is voortgekomen uit het convenant met voormalig staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu. Aanpassing van het convenant is nodig vanwege de voorgenomen verlenging van de aanvraagperiode van de Stimuleringsregeling en verbreding van de doelgroep. Naar verwachting kunnen vanaf 1 juli naast agrariërs ook voormalig agrarisch ondernemingen en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok gebruik maken van de aangepaste regeling.

De voorgenomen wijzigingen op een rij:
 

• Subsidie is verhoogd van drie naar vierenhalve euro per vierkante asbestdak.
• Minimum oppervlakte van vierhonderd is verlaagd naar tweehonderdvijftig vierkante meter te saneren asbestdak.
• Plaatsing van minimaal vijftien is verlaagd naar vijf kilowattpiek zonnepanelen.
• Maximale subsidiebedrag per aanvrager is verhoogd van vijfenzeventighonderd naar vijftienduizend euro
• De looptijd van de regeling is met een jaar verlengd. Aanvragen kan tot 1 september 2015.

Bron: Solar Magazine

Asbest zonnepanelen Overijssel

 

Afdrukken E-mail

Leerlingen diverse scholen ontdekken installatietechniek

Afgelopen week stond de ‘Technobiel’ van OTIB (Opleidingsfonds Technisch Installatiebedrijf) bij ons in Ommen, leerlingen van school de Maat, OBS Dennenkamp, De Schakel en Het Koleriet konden op deze dag kennis maken bij ons met het installatievak.

De Technobiel is een mobiele experimenteerruimte waarin leerlingen, die voor de keuze van vervolgonderwijs staan, op allerlei manieren van techniek kunnen proeven. Hoewel de leerlingen elke week techniek krijgen was dit een leerzame dag, ze waren allemaal erg enthousiast om op deze manier meer te leren over techniek.  

Technobiel Otib leerlingen

Technobiel Otib leerling

Afdrukken E-mail

Scholieren Vechtdal College ontdekken techniek

Afgelopen week hebben wij de Promodoetrailer van OTIB (Opleidingsfonds Technisch Installatiebedrijf) naar ons bedrijf gehaald. Alle VMBO leerlingen van het Vechtdal College Ommen konden hier kennis maken met installatietechnieken, ze mochten zelf een badkamer ontwerpen, een videoquiz doen en een beroepskeuzetest doen, na het bezoek van de Promodoetrailer kregen de leerlingen nog een rondleiding door ons bedrijf waar ze kennis konden maken met tal van nieuwe duurzame technieken.

Vechtdal College

School Ommen

Promodoetrailer installatietechniek

 

Afdrukken E-mail

Meer artikelen...